دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

78
ما با هم 

دشتها پوییده ایم 

ما  با هم 

کوهها در نوردیده ایم 

ما با هم 

با رود ها دویده ایم 

با نسیم 

گریسته ایم  

ما با هم کفشدوزکها دیده ایم 

چکاوکها شنیده ایم 

نرگسها بوییده ایم در صحرا 

ما با هم 

دریاها گذشته ایم 

.....

بی آنکه با هم باشیم

78منبع : یک مشت حرف مفت برای نرگس78
برچسب ها :


مطالب مرتبط