دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

75خاطر
خاطرخوشحالم به خاطر برف ....

نه به خاطر برف  ...

که به خاطر تو ... 

....

نه میتوانی مسافرتی بروی  

 و دلم هزار راه برود

نه میتوانی با جوونکهای  مشنگ 

بروی بازی کنی 

قهقهه بزنی 

و نه خیابانها را متر زیر چشمان درندگان 

متر کنی 

به خاطر برف حوشحالم 

اما نه به خاطر برف 

ببار برف...

خاطر

75منبع : یک مشت حرف مفت برای نرگس75
برچسب ها : خاطر


مطالب مرتبط