دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

72
بگذار تو را دریا بخوانم 

و خود را تکه زورق شکسته 

سرگردان تو..... دریا 

غرق شده....گم گشته...شکسته... 

بگذار بگویمت چنین... پرآشوب و گاه آرامی 

اما هر چه هستی...باعظمت و بزرگی 

هر چه مینوشمت 

جرعه به جرعه 

تشنه ترم میکنی...تا حد کشت 

نه با ساحلی...نه با صخره 

و نه با من بوتیمار 

که هر قطره تو قابل کشف ترین 

رازهای جهان را در خود نهانده 

هم آرامش میدهی 

هم میترسانی ام 

دریای من... 

بگذار دریا بخوانمت

72منبع : یک مشت حرف مفت برای نرگس72
برچسب ها :


مطالب مرتبط